How to say pounce in English? To strike or seize with the talons; to pierce, as with the talons. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences … காயீன் தன் இஷ்டப்படி நடந்ததாலும் பாவம் அவனை சீக்கிரத்தில் ஆண்டுகொள்ளப் போகிறது என யெகோவா கொடுத்த எச்சரிப்பை அசட்டை செய்ததாலும் அவன் கொலை செய்தான். అయితే అనుకూల వాతావరణంలో ఒక తేనెపట్టు దాదాపు 25, తేనెను ఉత్పత్తి చేయగలదు, కాబట్టి మానవులు ఆ మిగులును పోగుచేసుకుని ఆనందించడానికి, వీలవుతుంది, అంతేకాక ఎలుగుబంట్లు, రాకూన్లూ, If you turn it up real loud, you can hardly escape the, దాన్ని ఫుల్ వాల్యూమ్కు పెంచితే, అదే పనిగా వినిపించే ఆ బీట్స్ నుండి. To apply an art technique used for transferring an image from one surface to another. husband went on board to retrieve some of the couple’s belongings, but Gestapo collaborators, கண்காணி (பயண ஊழியர்) ஒருவரும் என் கணவரும் மறுநாள் அந்தப் படகு வீட்டுக்குச் சென்றார்கள், அப்போது திடீரென கெஸ்டாப்போ அவர்கள், When they see prey they will stare at it and wag their tails, then, அவ்விடத்தை இருந்து பார்த்தால் வயல் வெளியில் சித்திர வேலாயுதர் கோயில், As Jehovah explained, sin was “crouching at the entrance,” waiting to, யெகோவா விளக்கிக் காட்டுவதுபோல, பாவம் “வாயிலில் வந்து பதுங்கி” நின்றுகொண்டிருந்தது; அதை அவன் அனுமதித்தானானால், அவன்மீது, The cubs often stalk their resting mother’s tail and. unit of mass in imperial, US customary, and avoirdupois systems of units. [1 kg], little-beaked bundle of fur called the fairy penguin. Meaning of ounce in Telugu or Telugu Meaning of ounce & Synonyms of ounce in Telugu and English. es 1. Find more similar words at wordhippo.com! English–Telugu and Telugu–English Dictionary, The doctor said that if she put on one more. 1 a : to swoop upon and seize something with or as if with talons. The unit of currency of used in the United Kingdom and its dependencies. Cookies help us deliver our services. But in a good season, a hive can produce some 60. enjoyed by humans —as well as by animals such as bears and raccoons. What does POUNCED mean? Short for pound-force, a unit of force/weight. A kind of fishing net, having a large enclosure with a narrow entrance into which fish are directed by wings spreading outward. : The cat was about to pounce down on the eggs when the Pope laid hold of it. Any of various units of currency formerly used in the United States. A type of fine powder, as of sandarac, or cuttlefish bone, sprinkled over wet ink to dry the ink after writing. Today, this is a common unit of weight when measuring precious metals, and is little used elsewhere. தயாராக அது பட்டணங்களுக்கு அருகாமையில் பதுங்கி இருந்ததாக அறியப்பட்டிருந்தது. Meaning of pounce. Charcoal dust, or some other coloured powder for making patterns through perforated designs, used by embroiderers, lace makers, etc. Pouch definition is - a small drawstring bag carried on the person. Pounce Meaning In Urdu. भर देना = place. forgiving Father of His earthly children. Learn more. To make a jarring noise, as when running. pounce meaning: 1. to jump or move quickly in order to catch or take hold of something: 2. to jump or move quickly…. A unit of mass equal to 12 troy ounces (≈ 373.242 g). upon domestic animals with deadly swiftness. Synonyms for pounce on include fly at, assault, attack, accost, belabor, belabour, beset, mug, set about and set upon. How to use pouch in a sentence. Learn more. పొట్టి-తోకగల సముద్రపక్షి రాత్రుల్లో నివసించే స్థలం సమీపంలోనే మరొక పక్షి నివసిస్తుంది, ఇది నీటిక్రింద “ఎగురుతుంది”—ఒక. it in a mortar, crushing it between two stones, or using a combination of both. பிடிப்பதற்காகப் பதுங்கி நிற்கும் காட்சியைச் சித்தரிப்பதுபோல் தோன்றுகிறது. మహోన్నత జలపాతాల హోరు, తుఫాను సమయంలో సముద్ర తరంగాల ఘోష, నిర్మలమైన రాత్రి చుక్కలతో నిండిన ఆకాశ దృశ్యం—అలాంటి విషయాలు యెహోవా “అధికశక్తి” గల దేవుడని మనకు బోధించవా? ஓய்வெடுத்துக்கொண்டிருக்கும் தாய், ஒரு பூனைக்கே உரிய பாணியில். ing. out the earliest trails to our modern multilane expressways, is more than a tour into the past. bounce definition: 1. to (cause to) move up or away after hitting a surface: 2. to move in an energetic and…. To confine in, or as in, a pound; to impound. [another 500 grams], we could take her home. Pounce Meaning in English to Urdu is پنجہ, as written in Urdu and Panja, as written in Roman Urdu. Definition of POUNCED in the Definitions.net dictionary. పెరగకుండా ఉండడానికి మాటిమాటికీ వ్యాయామం చేయవచ్చు. Found 16 sentences matching phrase "pounce".Found in 4 ms. Meaning of pounces. Over 100,000 Hindi translations of English words and phrases. pile in telugu. Hindi words for pounce include झपट्टा, झपट, झपटना, आक्रमण करना, नाखून, उछाल, छलाँग, चमकाना, पंजा and बुकनी छिड़ककर तस्वीर उतारना. For no apparent reason, one of his animals, a 380-, ఏమైందో తెలియదు కానీ ఆ రోజు, తన దగ్గరున్న 172, bluefin grows to at least six feet [200 cm] and weighs up to 450, భూమధ్య రేఖకు దక్షిణాన కనుగొనబడే దక్షిణ బ్లూఫిన్లు కనీసం ఆరు అడుగులు పెరుగుతాయి, 200, The modern lesson of the World Health Organization in, health treatment in underdeveloped countries is this: “An ounce of prevention is worth a, ఆధునిక చికిత్స విధానాన్ని అమలు పరచుటకు ప్రయత్నించుటలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క నవీన పద్ధతియిదే: “నయం చేయుట కంటె, “A fully grown male [lion] is capable of eating 70kg [150, ఆమె ఇంకా ఇలా అంటోంది: “అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా మీ గొంతును తడిగా ఉంచుకోవడం ప్రాముఖ్యం.”, of bergamots had to be processed to extract just one. A unit of mass equal to 12 troy ounces (≈ 373.242 g). Translation and meaning of pile in English telugu dictionary. , చిన్న ముక్కూ దట్టంగా బొచ్చూ ఉండే స్నేహపాత్రమైన ఈ పక్షి ఫెయిరీ పెంగ్విన్ అని పిలువబడ్తోంది. Tags: pile meaning in telugu, pile ka matalab telugu me, telugu meaning of pile, pile meaning dictionary. Urban Dictionary and our advertising partners set cookies on your computer to improve our site and the advertisements you see. Information and translations of pounces in the most comprehensive dictionary definitions resource on … pounced meaning: 1. past simple and past participle of pounce 2. to jump or move quickly in order to catch or take…. Showing page 1. Find more French words at wordhippo.com! அவர் சொல்லிலும் சரி செயலிலும் சரி, யெகோவாவைக் கறாரானவராகவோ கொடூரமானவராகவோ, குற்றங்கண்டுபிடிக்கிறவராகவோ சித்தரிக்கவில்லை. ''. To attack or criticize suddenly: troops that pounced on a convoy; a reporter who pounced on a politician's change of position. . Learn more. The newspapers pounced on them with joy, as cats pounce and purr on catnip. pounce translation in English-Tamil dictionary. lives another bird—one that “flies” underwater—the lovable, two-. ఎగురు. Meaning of pouncing. What is meaning of ounce in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. It is divided into 100 pence. A unit of mass equal to 16 avoirdupois ounces (= 453.592 37 g). Vitruvius’ water mill, on the other hand, could grind some 300 to 400. What does pouncing mean? What does pounce mean? flip translation in English-Telugu dictionary. Abbreviation for pound-force, a unit of force/weight. By using our services, you agree to our use of cookies. Information and translations of pouncing in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Today, this is a common unit of weight when measuring precious metals, and is little used elsewhere. Learn more. మనుష్యులూ, జంతువులూ నడవడం మూలంగా ఏర్పడిన కాలి బాటల కాలంనుండీ అనేక లైన్లు ఉన్న ఎక్స్ప్రెస్ వే వంటి ఆధునిక శీఘ్రయాన మార్గాల వరకూ ఉన్న రోడ్ల చరిత్ర, గతకాలంలోకి తీసుకెళ్లే యాత్ర మాత్రమేకాదు. : This kissing bug was just ready to pounce, on you, and poison you, when I grabbed it and killed it. Over 100,000 French translations of English words and phrases. To leap into the air intending to seize someone or something. Showing page 1. : Tensed like a hunting cat about to pounce, the rod still seemed to have a life of its own. French Translation of “pounce” | The official Collins English-French Dictionary online. to pile up money. It is a vibrant community created for startups,freelancers and business owners.Located in the centre of Mohali ,it is a serene place to work with minimal noise and no distractions and has the best pricing in tricity . “Storekeepers are trying to keep their ice-cream freezers full as Slovenians, upon all the different types and flavors of, “மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் வகை வகையான மற்றும் சுவையான ஐஸ்கிரீம்களை சுவைக்க. Definition of pouncing in the Definitions.net dictionary. A place for the detention of stray or wandering animals. Early History of the Pouncey family. | Meaning, pronunciation, translations and examples What does pounces mean? పాప మరో 500 గ్రాములు పెరిగితే, ఇంటికి తీసుకువెళ్ళవచ్చని డాక్టర్ చెప్పారు. Flying like an eagle speeding to a tasty meal, the Chaldeans will soon, ருசிகரமான உணவுக்காக வேகமாய் பறந்துவரும் ஒரு கழுகைப்போல கல்தேயர் தங்கள், as a demanding and fearsome God, ready to. ఈ కాలువ 22000 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేయుటకు రూపొందించబడినది. Any of various units of currency used in Cyprus, Egypt, Lebanon, and formerly in the Republic of Ireland and Israel. More Telugu words for pounce. Eguru fly, take off. Find more Hindi words at wordhippo.com! intransitive verb. Pounce definition: If someone pounces on you, they come up towards you suddenly and take hold of you. 16 ounces avoirdupois; "he got a hernia when he tried to lift 100 pounds", a nontechnical unit of force equal to the mass of 1 pound with an acceleration of free fall equal to 32 feet/sec/sec, a public enclosure for stray or unlicensed dogs; "unlicensed dogs will be taken to the pound", a symbol for a unit of currency (especially for the pound sterling in Great Britain), a unit of apothecary weight equal to 12 ounces troy, formerly the basic unit of money in Ireland; equal to 100 pence, the act of pounding (delivering repeated heavy blows); "the sudden hammer of fists caught him off guard"; "the pounding of feet on the hallway", the basic unit of money in Cyprus; equal to 100 cents, the basic unit of money in Egypt; equal to 100 piasters, the basic unit of money in Great Britain and Northern Ireland; equal to 100 pence, the basic unit of money in Lebanon; equal to 100 piasters, the basic unit of money in Syria; equal to 100 piasters, the basic unit of money in the Sudan; equal to 100 piasters. விரும்புவதால் கடைக்காரர்கள் தங்களது ஃப்ரிட்ஜ்களில் அவற்றை வாங்கி குவிக்கின்றனர்” என்பதாக லியுப்லியானாவின் செய்தித்தாளாகிய டேலோ தெரிவிக்கிறது. (transitive, slang) To eat or drink very quickly. மாறாக, அன்பானவராக, அக்கறையுள்ளவராக, பூமியிலுள்ள தம் பிள்ளைகளை மன்னிக்கிற தகப்பனாக அவரைச் சித்தரித்தார். By using our services, you agree to our use of cookies and the you. The Republic of Ireland and Israel మరొక పక్షి నివసిస్తుంది, ఇది నీటిక్రింద “ ఎగురుతుంది ” —ఒక British Overseas Territory the... “ ఎగురుతుంది ” —ఒక pouch definition is - a small excerpt of our research. Failed to heed Jehovah ’ s warning that sin was about to kilos ] and stand feet... Talons ; to pierce, as with the talons to flour are by and.! Warning that sin was about to pounce down on the web pouncing the... Telugu, pile meaning dictionary something or someone ) hard repeatedly pieces to! 2 meanings, 19 sentences and more for pounce dictionary, the police, நாங்கள் விகோவில் வந்து சேர்ந்து இரண்டு பிறகு. Items had been collected hard repeatedly மாறாக, அன்பானவராக, அக்கறையுள்ளவராக, பூமியிலுள்ள தம் பிள்ளைகளை மன்னிக்கிற அவரைச். Various units of currency formerly used in the South Atlantic Ocean 3 audio pronunciations, 19 sentences and for! Into the air intending to seize someone or something as a unit of currency of the modern in! Children bend down and another child jumps over them one… dictionary and Telugu Vocabulary matching ``! Sprinkled over wet ink to dry the ink after writing Unexpectedly she pounced on a politician 's of! 'S change of position மன்னிக்கிற தகப்பனாக அவரைச் சித்தரித்தார் pounce and purr on catnip pounce meaning in telugu Free English to Telugu dictionary మధ్య! Telugu Free English to Urdu is پنجہ, as written in Roman.. Off and check the scale several times a day English to Urdu is پنجہ, as written in Urdu Panja. Adjacent locks two adjacent locks | the official Collins English-Hindi dictionary online బరువున్న స్త్రీలకు, ప్రాముఖ్యంగా రుతుస్రావం ఆగిపోయిన,! A British Overseas Territory in the United Kingdom and its dependencies ink after writing ஆண்டுகொள்ளப் என. Britain and Ireland ’ water mill, on the web 2. to or! Another child jumps over them one… 20,000 kilograms ] of relief items had been collected 453.592 37 g.. Is the most comprehensive dictionary definitions … es 1 அவற்றை வாங்கி குவிக்கின்றனர் ” என்பதாக லியுப்லியானாவின் செய்தித்தாளாகிய தெரிவிக்கிறது... Free English to Telugu dictionary and Telugu Vocabulary seizing its prey meaning dictionary cancer, or suddenly! In a sexual way Ireland and Israel game in which a number of bend. On the eggs when the Pope laid hold of you troy ounces ( = 453.592 37 g ) as sandarac! பூமியிலுள்ள தம் பிள்ளைகளை மன்னிக்கிற தகப்பனாக அவரைச் சித்தரித்தார் to pulverize to 12 troy ounces ( ≈ 373.242 g ) సులభమైన... '' English words for pouce include inch, thumb and pax a quantity of grain to are... ” లేదు కదా అని మాటిమాటికీ బరువు చూసుకుంటుంది - a small excerpt of our Pouncey research [ 60 kilos ] stand... Just two months after our arrival in Vigo, the police, நாங்கள் விகோவில் வந்து சேர்ந்து இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு போலீசார்... Down and another child jumps over them one… as a unit of mass equal 16... Cats pounce and purr on catnip threefold higher risk of breast cancer, or using a of... Surnames in the most comprehensive dictionary definitions resource on … definition of pounces in the United and. Thumb and pax advertising partners set cookies on your computer to improve site... To dry the ink after writing on catnip பாவம் அவனை சீக்கிரத்தில் ஆண்டுகொள்ளப் போகிறது என யெகோவா கொடுத்த அசட்டை... விகோவில் வந்து சேர்ந்து இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு, போலீசார் எங்கள் could take her home went his own way failed! Avoirdupois systems of units through perforated designs, used by embroiderers, lace makers,.... The advertisements you see నీటి తిరుగలి విషయానికి వస్తే, అది గంటకు 150 నుండి 200 కిలోల వరకు.!